نام کاربری
کلمه عبور

بزرگترین مجموعه دارای مجوز بهره برداری از سازمان دامپزشکی در کشور
برای آشنایی با ما کلیک کنید

پیت بول

سگی با جثه ای عضلانی و کوتاه قامت، بسیار جدی و خشن در نگهبانی و در عین حال بسیار اجتماعی می باشد.

دفتر مرکزی: 09308715001
سایر تلفنهای تماس: 09333154460
© تهیه شده توسط گروه نرم افزاری پاتریس