نام کاربری
کلمه عبور

بزرگترین مجموعه دارای مجوز بهره برداری از سازمان دامپزشکی در کشور
برای آشنایی با ما کلیک کنید

گریت دین

یکی از بزرگ جثه ترین نژاد در سگها میباشد که دارای خلق وخوی نگهبانی با پارس هایی بلند و قدرتمند میباشد و برخلاف جثه اش سگی مطیع و آرام است.

دفتر مرکزی: 09308715001
سایر تلفنهای تماس: 09333154460
© تهیه شده توسط گروه نرم افزاری پاتریس